Európsky týždeň mobility v ZŠ Duklianska

0
1061

ZŠ Duklianska sa zapojila do akcie Európsky týždeň mobility. Žiaci tretieho ročníka pod vedením p. učiteľky Matejovej absolvovali aktivity týkajúce sa dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku ZŠ Partizánska.

Na 1. stupni prebiehala výtvarná súťaž s tematikou používania dopravných prostriedkov v budúcnosti. Aj Školský klub detí v našej škole sa zapojil do Európskeho týždňa mobility. V rámci celého týždňa trávili deti popoludnia kreslením obrázkov dopravných prostriedkov, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Medzi rôzne možnosti mobility patrí aj nemotorizovaná doprava, ako sú bicykle a kolobežky, a preto sa v ŠKD zorganizovali aj preteky týmito dopravnými prostriedkami. Najskôr si deti zopakovali dopravné značky, rôzne dopravné situácie a štvrtáci pripravili trať plnú nástrah.

Deti si mohli vyskúšať jazdu zručnosti i jazdu na rýchlosť. Nezabudli pritom na bezpečnostné opatrenia, ako sú prilby, či chrániče. Deti si po vydarenej akcii uvedomili, že sa nemusia všade presúvať autami, ale je vhodné využívať hromadné dopravné prostriedky alebo nemotorizovanú dopravu.

A. Malinová