50. výročie školy v Šišove plné dojímavých spomienok

0
1228

Základná škola Šišov si 23.9. 2018 slávnostne pripomenula v areáli školy 50. výročie založenia. O organizácii a priebehu osláv nám poskytla rozhovor riaditeľka školy Mária Kubričanová.

Kto bol hlavným organizátorom 50. výročia založenia školy v obci Šišov?
Hlavným organizátorom 50. výročia založenia školy v obci Šišov bola základná škola samozrejme v spolupráci s obcou. Nesmierne veľká vďaka patrí všetkým sponzorom. Takisto chcem veľmi pekne poďakovať rodičom, žiakom a všetkým zamestnancom školy, ktorí sa aktívne niekoľko dní spolupodieľali na tejto akcii a neodrádzalo ich ani nedeľné chladné počasie.

Aký program ste pripravili pre pozvaných hostí a návštevníkov tejto významnej udalosti?
Myslím, že program sme pre návštevníkov mali dostatočne pestrý. Mohol si tu každý nájsť časť programu, ktorá by ho zaujala. Mysleli sme i na tých najmenších, kde sme pre nich pripravili skákací hrad, jazdu na koči, maľovanie na tvár, maskotov a DHZ pre nich pripravil ďalšie aktivity. Myslím, že pre seniorov bola najzaujímavejšia svätá omša, ale i ostatný program.

Kto celebroval svätú omšu a kde sa uskutočnila?
Svätú omšu celebroval miestny pán farár Mgr. Marek Šenkárik. Svätá omša sa konala v areáli školy.

Akí účinkujúci resp. kultúrne telesá sa postarali o bohatý kultúrny program?
O bohatý kultúrny program sa postarala ZUŠ Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou a učitelia našej základnej školy. Mali sme tu i hudobných umelcov z východného Slovenska Mgr. Juraja Libellu, ktorý sprevádzal hostí počas slávnostného obeda a opernú speváčku Mgr. Žalúďkovú, ktorá pripomenula piesňami ako napr. Najkrajší kút, Slovensko moje, že škola je inštitúcia, ktorá má vychovávať mladých ľudí k vlastenectvu.

Môžete vymenovať bývalých učiteľov, ktorí prijali pozvanie na oslavy a postarali sa o rozvoj tejto školy?
Mali sme tu pozvaných okolo 40 bývalých zamestnancov. Všetci zamestnanci s nostalgiou spomínali na roky strávené na našej ZŠ. Nerada by som konkrétne menovala, kto sa viac alebo menej zaslúžil o rozvoj školy, pretože každý, kto v tejto škole pracoval alebo pracuje, či to bol alebo je riadiaci, pedagogický alebo nepedagogický zamestnanec, tu zanechal kus svojho srdca a dobrej práce.

autor: Stanislav Vavro
foto: Lucia Danišová