Výlet tretiakov k prameňu Bebravy

0
787

Tretiaci zo ZŠ Duklianska v Bánovciach nad Bebravou, v rámci spoznávania toku rieky Bebravy sa spolu so svojimi pedagógmi rozhodli zájsť aj k jej prameňu.

Šesťdesiatjeden detí sa v tento deň ocitlo v katastri obce Čierna Lehota. Ich cieľom bolo spoznať miesto, kde pramení druhá najkratšia rieka Slovenska, Bebrava. Náučný chodník ich doviedol vysoko nad obec, kde na severných svahoch vrchu Záhradčie sa prameň

nachádza. Deti zdolali aj záverečné stúpanie ku žliabku, z ktorého za priaznivých podmienok vyteká životodarná voda. Pramienok mlčal, nebolo počuť jeho žblnkot. Boli sklamané. Pochopili však, aký dôležitý je dážď, ktorého v poslednom období bolo nedostatok.

Pozdĺž náučného chodníka sme si všímali posledné zachované mokriny, pôvodné orechové porasty rieky Bebravy, kochali sa na fialovom koberci z rozkvitnutých jesienok. Spoznali sme  krajinársky zaujímavý kút Slovenska. Bol to príjemne strávený deň.

Triedne učiteľky
tretieho ročníka