Slávnostné posedenie členov Červeného kríža s HS Komfort

0
880

Október je mesiac, kedy na skôr narodených občanov dbáme intenzívnejšie ako počas iných dní v roku. Výbor miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Bánovciach nad Bebravou pri tejto príležitosti pre svojich členov pripravil slávnostné posedenie, ktoré sa konalo v utorok 9. októbra a ktorým ich už zvyčajne sprevádzala pani Marta Čaplánová.

Tá privítala aj všetkých prítomných hostí. Prítomným sa prihovorila i predsedníčka organizácie Dr. Angela Hoffmannová: „Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Veď už pri našom príchode na tento svet sme obklopení našimi staršími spoluobčanmi, priateľmi,

príbuznými, susedmi. Keď sme už dospelí, tak skôr narodenými spolupracovníkmi. Naša vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa snažia o to, aby náš život bol krajší, radostnejší zo dňa na deň. Ďakujeme veľmi pekne v prvom rade našim rodičom, našim starým rodičom a vôbec všetkým skôr narodeným. Chcem, aby ste sa v spomienkach vracali k tým dňom

plným šťastia, pohody a radosti. Červený kríž bol a bude svetlom v tme. Milí naši priatelia! Pričiňme sa všetci o to, aby toto svetlo svietilo všade tam, kde je núdza a ľudské utrpenie. Šírme dobro, úctu, spolupatričnosť človeka k človeku. Nech vaše šľachetné srdcia naplní radosť z toho, že aj vašou zásluhou bol niekto šťastný a menej osamelý. Prajem vám veľa chuti, dobrých nápadov a síl, aby vás neodradilo nepochopenie, ľahostajnosť, prekážky, s ktorými sa v každodennom živote stretávate. Isteže všetci cítite, že vaša každodenná práca má veľký zmysel. Prajem vám veľa úsmevu od šťastných ľudí, ktorým pomôžete.“ Pani Čaplánová otvorila aj diskusiu, v ktorej niektorí členovia vystúpili so svojimi poďakovaniami a návrhmi do ďalšej práce. Slová vďaky priamo od pani Čaplánovej sa ušli aj šoférovi sociálneho taxíka Martinovi Krumpálovi, ktorý taktiež predstúpil pred publikum.

V kultúrnom programe mala hlavné slovo hudobná skupina Komfort z Topoľčian. Známe piesne, ako V hlbokej doline, Tá slepička kropěnatá, Slovenská rodná dedina, Spomínam, Neďaleko od Trenčína či mnohé ďalšie si s kapelou pospevovali aj prítomní diváci. Tí, ktorým spev nestačil, sa pustili aj do tanca. Okrem toho vystúpil aj pán recitátor Milan Ďurčo. Nechýbalo ani chutné občerstvenie. Do svojich domovov všetci odchádzali s pocitom príjemne stráveného popoludnia.

Marek Kasala