Tohtoročné poďakovanie za úrodu

1
1006

Poďakovanie za úrodu

Dnes boli naši v kostole
ďakovať Bohu za úrodu.
Že to, čo máme na stole,
hrial slniečkom a dal mu vodu.

Teraz Ti, Bože, ďakujem
za úrodu, čo v lese rastie.
A čo tam dáva Tvoja zem
pre detskú radosť, detské šťastie.

Jahody, trnky, maliny,
oriešky, hríby… Z dávien času
tam deti chodia za nimi
a ako ovečky sa pasú.

Deti a vtáctvo nebeské.
Veď je to všetko z Tvojho rodu.
Aj veverička na lieske
bez slov sa modlí za úrodu.

A Ty počuješ každú tvár.
Tebe aj nemý prehovorí.
A ako dobrý hospodár
nasýtiš všetky Tvoje tvory.

Milan Rúfus

Jesenné mesiace sa vo väčšine farností nesú v duchu veľkej vďaky. Ďakuje sa Pánu Bohu za novú úrodu. Pri svätej omši sa úroda požehnáva. Kostoly sú krásne vyzdobené a naaranžované z plodov záhrad, sadov, polí, lúk a lesov našich bratov a sestier. Tento rok

po prvýkrát máme vyzdobený aj vstup do ZŠ v Zlatníkoch. Vstupná hala sa zmenila na nádherne voňajúci a krásne naaranžovaný priestor plný plodov a darov zeme a práce ľudských rúk. V prvom rade chceme poďakovať Pánu Bohu za štedrosť a za všetky milosti,

ktorými našu farnosť požehnáva a ďakujeme aj pánovi farárovi Mgr. Romanovi Skladanému a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu pri tohtoročnom Poďakovaní za úrodu aj tu na našej škole. Pán Boh zaplať!

Modlime sa : „Láskavý Bože, ďakujeme Ti za úrodu našich polí a za Tvoju starostlivosť o nás, vrúcne Ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti a prejavovalo sa skutkami lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“

Lýdia Dúcka