Kšiňanskí poľovníci dostali požehnanie

0
1339

Dňa 21.10.2018 sa členovia poľovníckeho združenia Bukovina II. Kšinná zúčastnili služieb božích v evanjelickom kostole v Kšinnej. Spolu s ostatnými veriacimi si pripomenuli posvätenia kšiňanského kostola.

Do lavíc v kostole zasadlo jedenásť členov pod vedením predsedu PZ p. Juraja Hajšu. Pani farárka Mgr.Božidara Bašková počas svojej kázne dala našim poľovníkom požehnanie a do ďalšej práce v rámci poľovníctva a ochrany prírody nám zapriala pevné zdravie, veľa

krásnych zážitkov v lone našej prírody a samozrejme aj pevnú mušku. Nesmieme zabudnúť ani na to, že výkon práva poľovníctva vykonávame aj na lesnej pôde, ktorá je vlastníctvom evanjelickej cirkvi v Kšinnej. Z kostola sme odchádzali plní dojmov a verím tomu, že každý

z nás si domov nesie aj určité ponaučenie z kázne našej pani farárky. Nezostáva nám nič iné ako konštatovať, že o rok si to v poľovníckych uniformách zopakujeme znova.

Roman Mišina