Mikuláš prišiel na červených saniach

0
830

V našich končinách chodí cez noc ku dverám Mikuláš, ktorému pomáhajú jeho verní pomocníci anjelik a čert.

Tak tomu bolo i v našej obci Dvorec, večer 5.12. 2018, keď k nám zavítal Mikuláš so svojimi vernými pomocníkmi. Prišiel na krásnych červených saniach, ktoré ťahal sob. Sprevádzal ho anjel, čertovskí pomocníci, vianočné koledy a veľa svetielok. Deti sa veľmi tešili a keď povedali básničku, alebo zaspievali pesničku – Mikuláš ich obdaroval balíčkom sladkostí. Naprázdno neobišli ani dospeláci, pre ktorých mal pripravené malé „fľaštičkové“ prekvapenie. Či malí, alebo veľkí, všetci mali nezabudnuteľný zážitok a nešetrili pochvalami. Touto cestou sa v mene svojom a obecného zastupiteľstva chcem poďakovať veliteľovi DHZ Dvorec Mariánovi Bronišovi, jeho manželke a dcére, ako aj mladým hasičom za super pripravenú akciu. Celý projekt od nápadu, prípravy, výroby a samotnej organizácie totiž zvládli sami a na výbornú.

Eva Srncová