AIKIDO SEMINÁR v Sokolovni

0
1243

V telocvični Sokolovňa sa 24. – 25. novembra konal tradičný AIKIDO seminár. O organizácii tohto športového podujatia bojových umení nám poskytol rozhovor vedúci AIKIDO klubu v Bánovciach nad Bebravou Matúš Mikuška.

Aikido je prekrásne umenie pre deti, ženy a mužov rôzneho veku, ktoré učí študentov koordinácii, sile, rovnováhe, odpusteniu a pokoju. Základom je snaha po dosiahnutí dokonalosti pohybov v ich vzájomnej rovnováhe.Aikido ako samostatné bojové umenie bolo vyvinuté na prelome minulého storočia Moriheiom Uešibom (na obr.) z Akidžucu. Po smrti zakladateľa pokračoval v rodinnej tradícií jeho syn Kisshomaru Uešiba, ktorý sa zaslúžil o šírenie aikida vo svete.

Môžete priblížiť našim čitateľom a športovej verejnosti čo sa skrýva pod názvom AIKIDO? Ako dlho sa venujete tomuto bojovému umeniu?
Aikido je bojové umenie pochádzajúce z Japonska vytvorené v prvej polovici 20. storočia majstrom Moriheiom Ueshibou. Je zamerané na sebaobranu a princípom je v čo najväčšej možnej miere využiť silu a energiu protivníka na jeho zneškodnenie. To sa deje pros-

tredníctvom rôznych pák a hodov. Aikido je bojové umenie, ale pri tréningu nesúperíte s protivníkom, ale pracujete s partnerom. Je to pohybová aktivita, ale nie je to šport, pretože v ňom neexistujú súťaže. Je to fyzická aktivita, ale hlavnou podstatou tréningu nie je dosahovanie fyzických výkonov, ale zmena spôsobu vášho myslenia.

Koľko cvičiacich a odkiaľ sa zúčastnilo tohto tradičného dvojdňového seminára a kto ho viedol?
Možnosť zúčastniť sa seminára (sústredenia) mali všetci bez ohľadu na klub, mesto, alebo štát v ktorom cvičia. Pre členov Slovenskej aikido asociácie sú regionálne semináre špeciálne tým, že sa na nich konajú skúšky technickej vyspelosti. Účasť v Bánovciach nad

Bebravou bola prevažne zastúpená klubmi zo západného Slovenska. Registrovaných bolo 32 účastníkov z toho 7 z nich sa zúčastnilo a úspešne zvládlo skúšky technickej vyspelosti a pokročili vo svojom úsilí na ďalší stupeň. História sa opäť raz zopakovala a po siedmych rokoch nám bolo cťou v Bánovciach ako hlavných trénerov opäť privítať Mária Černého z Trnavy a Miroslava Šmida z Prahy, ktorí celé sústredenie viedli. Obaja sú držiteľmi

majstrovského stupňa 5.dan a zároveň členovia technickej komisie Slovenskej aikido asociácie. Svoje tréningy a ukážky vedú v mnohých štátoch Európy aj sveta. Aikidu sa venujú od roku 1993 (Mário) a 1994 (Miroslav).

Čo bolo hlavným cieľom seminára a aká atmosféra vládla na žinenkách?
Regionálny seminár môžu viesť iba členovia technickej komisie Slovenskej aikido asociácie, ktorí majú zároveň ako jediní aj právo skúšať ľudí a udeľovať technické stupne, ktoré sú medzinárodne uznané. Títo tréneri predstavujú špičku v našej asociácii a zpravidla sú držiteľmi najvyšších technických stupňov. Cieľom týchto sústredení je pozdvihnutie a udržiavanie úrovne cvičenia v danom regióne, skúšky technickej vyspelosti a zároveň prepojenie jednotlivých klubov do väčšieho celku ako aj budovanie vzájomných vzťahov, súdržnosti a spoznávanie sa medzi jednotlivými ľuďmi aj klubmi.

Akým spôsobom sa môžu stať členmi vášho klubu potenciálni záujemcovia o tento druh japonského bojového umenia a aké musia mať predpoklady?
Členom nášho klubu sa môže stať každý koho tieto riadky zaujali, chce aktívne tráviť svoj voľný čas a skúsiť niečo nové, zaujímavé a zároveň prospešné. Prihlásiť sa, alebo prísť si pozrieť tréning môžu ženy, muži a mládež od 10 – 99 rokov. Aikido nie je súťaž, ale zlepšovanie samého seba. Tréning sa prispôsobí vašej aktuálnej kondícii a stavu a spoločne ho budeme postupne zlepšovať. Preto netreba žiadne predpoklady jedine chuť a energiu hýbať sa a mať s toho radosť. Prvý tréning si môžete prísť pozrieť alebo priamo vyskúšať bezplatne.

Aká je cesta od hobíka k majstrovi japonského bojového umenia vo vašej asociácii?
Získať prvý majstrovský stupeň 1.dan v Aikide môžete približne po 5 rokoch pokiaľ sa mu aktívne venujete a máte možnosť trénovať aspoň 2 až 3-krát do týždňa. Pokiaľ máte viac času a talent môžete ho dosiahnuť aj skôr. Následné časové rozostupy na ďalšie majstrovské skúšky 2., 3., a 4.dan sú 3 a 4 roky. Všetky vyššie technické stupne už môžete dosiahnuť jedine za vašu aktívnu prácu rozvoj a prínos v Aikide. Takže dosiahnuť najvyšší možný stupeň v skúšobnom poriadku 4 dan je možné po približne 15 rokoch čo je asi 2000 tréningov a asi 4000 hodín. A ako to už u starých majstrov býva, vravia, že potom ste vraj iba na začiatku cesty.

»»» Pozrite si videoreportáž zo seminára AIKIDO v Sokolovni

Stanislav Vavro