Rekonštrukcia hospodárskej budovy na Uhrovskom hrade

0
725
Pohľad na hrad a novú strechu z prístupovej cesty autor: Mgr.art. Martin Varga

Na hrade Uhrovec je opäť živo! V zime roku 2018 sme začali okrem iných projektov s komplexnou rekonštrukciou Hospodárskej budovy. Tá sa nachádza sa na dolnom nádvorí hradu, má tri podlažia a bola v havarijnom stave. O jej obnovu sa cielene usilujeme od roku 2012, keď bola vypracovaná architektonická štúdia. Vzhľadom na komplikovanú pamiatkovú situáciu rekonštrukcie pôvodnej šindľovej strechy, ktorá je prvou na hrade, sme počas minulých rokov viedli intenzívne konštruktívne konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín v zastúpení Mgr. Daniely Nipčovej, PhD, ako aj

Na hrebeni strechy november 2018 autor: Mgr.art. Martin Varga

s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Tie vyvrcholili finančnou podporou MKSR v programe 1.6, ktorá nám umožnila v tomto roku začať s prácami. Zákazku rekonštrukcie vo verejnom obstarávaní získala firma Obnova s.r.o., ktorá je špičkou v oblasti historických rekonštrukcií. Bol určený časový plán na dva roky, pričom v tomto roku sme realizovali konzerváciu omietok, domurovanie koruny muriva na pomúrnicovú výšku a vytvorenie konštrukcie krovu s osadením dreveného ručne štiepaného šindľa, dvojito kladeného. To nám umožní pokračovať v prácach v interiéri skoro bez prerušenia. To znamená, že budeme osádzať nosné podlahové trámy a podlahu. V budúcom roku pristúpime k vybudovaniu

Pohľad z nádvoria leto 2018 autor: Mgr.art. Martin Varga

kachľovej pece v interiéri, osadeniu okien a dverí, konzervácii bašty a vytvoreniu prístupového schodiska. Osadíme taktiež bleskozvod, ktorý ochráni stavbu ako aj návštevníkov v prípade búrky. Celý projekt je riešený pôvodnými technológiami – napr. všetky trámy sú ručne kresané, čo prispeje k uchovaniu tohto remesla pre budúce generácie. V budove plánujeme na prvom poschodí vybudovať lapidárium – expozíciu. Na druhom poschodí bude spoločenská miestnosť s kuchyňou a na najvyššom podlaží ubytovacie kapacity. Celá budova prispeje k skvalitneniu prezentácie hradu ako aj k zvýšeniu komfortu dobrovoľníkov a verejnosti pri pobyte. Tento projekt je prepojením profesionálnej firmy a dobrovoľníckej práce, ktoré pôsobia v symbióze v prospech hradu.

autor:  Mgr.art. Martin Varga