0
1045

Dňa 26. januára 2019 sa v hasičskej zbrojnici vo Veľkých Hostiach uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Veľké Hoste. Schôdzu viedol predseda DHZ – Juraj Lobotka.

Schôdze sa okrem výboru a členov zúčastnila aj starostka obce – Mgr. Gabriela Bronišová a delegát z Oblastného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany – Jozef Bagín. Zároveň sa prítomní poďakovali bývalému starostovi Ing. Pavlovi Igazovi za podporu a spoluprácu, pričom mu odovzdali pamätnú plaketu. Činnosť miestneho DHZ za rok 2018 bola zo strany prítomného delegáta hodnotená veľmi pozitívne, predovšetkým aktivita v zásahovej činnosti a práca s mládežou. Počas roka 2018 členovia DHZ Veľké Hoste absolvovali celkom šesť ostrých výjazdov k požiarom. Okrem zásahovej a športovej činnosti sa DHZ aj v minulom roku podieľal na kultúrnom živote obce. Za zmienku stojí stavanie mája, športový deň pre deti, stráženie Božieho hrobu, účasť na Floriánskej svätej omši, stavanie vianočného stromčeka, stretnutie detí s Mikulášom a vianočné trhy. Po vyhodnotení činnosti za minulý rok bol prijatý plán hlavných úloh na rok 2019, ktorého prioritami sú zásahová činnosť, práca s mládežou, organizovanie kultúrnych podujatí a realizácia prístavby k hasičskej zbrojnici. Výročná členská schôdza DHZ vo Veľkých Hostiach bola aj tento rok príjemným stretnutím dobrých ľudí – hasičiek a hasičov v duchu hesla „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“.

Jozef Korál

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Predchádzajúci článokPalacinky á la Slatina
Ďalší článokDeti zo ZŠ Slatina nad Bebravou na lyžiarskom
V regionálnych novinách TAJMS som zodpovedný za celú tímovú prácu redakcie. Píšem a pripravujem informačné články z bánovského regiónu, reportáže a rozhovory z terénu, firemné advertoriály, komentáre, stručné aktuality, ďalšie PR materiály, ktoré si zákazníci žiadajú.