Fašiangy v Trebichave

0
1217

V sobotu 9.2. 2019 usporiadali Obec Trebichava v spolupráci s poľovníkmi. Fašiangovú veselicu. pre návštevníkov akcie boli pripravené fašiangové špeciality – fánky, šišky, zabíjačkové dobroty, a bolo to čím aj zapíjať. Popoludní vyrazil do obce fašiangový sprievod, ponúkajúci občanom po kalíšku, chutnej šiške a zároveň ich pozývali do kultúrneho domu na veselicu.. Do tanca aj do spevu im vyhrávala Heligónpartia SOKOLKA, ktorá rozospievala aj roztancovala prítomných hostí. Podvečer boli vylosovaní šťastní výhercovia tomboly – ceny boli vtipné aj zaujímavé, bolo ich takmer päťdesiat. Týmto vyjadrujem úprimnú vďaku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili túto krásnu akciu.

Iveta Šebeňová
starostka obce Trebichava