Vydra úraduje na vodnej nádrži Brezolupy

0
1075

Počas nočnej rybačky v mesiaci Júl sa loviacemu rybárovi nepozdával šplechot pri jeho zasieťkovanom kaprovi. Po obhliadnutí úlovkovej sieťky sa rybár mohol už len bezmocne prizerať ako sa na jeho ulovenom kaprovi prikrmuje vydra. Ako vieme tieto zvieratá sú

zákonom chránené, organizácia a samotný hospodári majú ruky zviazané zákonom. Bohužiaľ nie je to ojedinelý prípad, kedy vydra úradovala na našich revíroch. Je ich viac a sú čoraz agresívnejšie pri kontakte s človekom.

zdroj: www.srzbanovce.sk