Malohradňanci oslavovali hody

0
1334

10. augusta sme si pripomenuli sviatok sv. Vavrinca, ktorému je zasvätený okrem iných aj farský kostol v obci Malá Hradná. Počas víkendu 10. a 11. augusta teda Malohradňanci oslavovali svoje hody. Všetko sa to začalo už v sobotu 10. augusta tanečnou zábavou so skupinou Amadeo, ktorá sa začala pod holým nebom, no pre nepriaznivé počasie bola neskôr presunutá do kultúrneho domu.

V nedeľu 11. augusta sa veriaci z obce zišli na slávnostnej svätej omši, po ukončení ktorej bolo pre nich pripravené menšie pohostenie. V popoludňajších hodinách bol pre všetkých pripravený program v ľudovom duchu. V jeho úvode sa prítomným prihovoril správca farnosti vdp. Peter Knapec. Po jeho príhovore už boli na svoje vystúpenie pripravení chlapci z mužskej speváckej skupiny Chotár z Hornej Súče. Táto skupina robí radosť divákom už

dvanásť rokov a ako sme sa mohli presvedčiť, ide im to naozaj veľmi dobre. Tradičné nástroje ako heligónky, akordeón či ozembuch sú doplnené mužským spevom v ich typickom a nezameniteľnom štýle. Počas programu zazneli piesne ľudové, ako aj ich vlastné. Možno ich nájsť aj na troch doposiaľ vydaných hudobných nosičoch. Predstavil sa aj známy spevák Jozef Opatovský zo Soblahova. Tentokrát však neprišiel sám, ale so

svojou Harmonikovou akadémiou. Okrem spevu sa totižto venuje aj výučbe hry na heligónke. Priviedol teda svojich zverencov, ktorí naplno preukázali svoj talent predo-
všetkým pri známych ľudových piesňach, no nechýbali ani skladby z Repete či iné. Toto vystúpenie, ako aj celé podujatie sa stretlo s veľmi priaznivým ohlasom zo strany publika. Návštevníci si mohli taktiež pozrieť aj výstavu fotografií zo života vo farnosti.

Marek Kasala