V Otrhánkach hodovali v tradičných krojoch

0
2102

V obci Otrhánky sa uskutočnili 8. septembra 2019 o 11.00 h tradičné hody. Románsky kostol Narodenia Panny Márie v Otrhánkach sa na sviatok narodenia Panny Márie naplnil občanmi a rodákmi, aby spoločne na svätej omši vytvorili spoločenstvo lásky. Hlavný celebrant sv. omše bol farár Mgr. Emil Kresáň – správca farnosti Veľké Chlievany. Pán farár s poučnou kázňou, obetnými darmi (hrozno, víno, obetný chlieb) prinesených deťmi v krojoch a ich rodičmi, ktorí si sem našli cestu prispeli k dôstojnej atmosfére hodovej slávnosti.

“Hody sú príležitosťou na stretnutia rodákov z našej obce s blízkymi príbuznými, aby spoločne ako jedna veľká rodina navštívili aj Boží chrám. Nesmierne ma teší, že hody v našej obci sa tentokrát niesli v tradícii krojov, v ktorých deti prinášali do kostola obetné dary,” povedal starosta obce Otrhánky Ján Strempek. Podľa slov starostu s nápadom prinesenia obetných darov a účasti na omši v krojoch prišla hlavná aktérka kultúrnych a

spoločenských podujatí Janka Cagáňová s otrhanskými mamičkami, ktoré sa angažujú aj pri organizovaní iných už tradičných podujatí v obci. Po svätej omši, na ktorej sa zúčastnení obohatili duchovne, nasledovalo pred kostolom pohostenie domácimi koláčikmi od gazdiniek a kalíškom domácej slivovice od starostu obce.” Po štamprlíku domovinky padli od chlapov aj usmievavé potmehúdske poznámky, že či také dobré zvyky budú každú nedeľu. Po

obedňajšej prestávke o 15. 00 h bolo posedenie v prírodnom areáli pri obecnom úrade. Hodovníci posilnení dobrotami zažili aj kultúrne obohatenie počas posedenia, pod prístreškom v areáli obecného úradu v doprovode hudobnej skupiny HLUK. Po privítacom príhovore starostu obce, ktorý sa preobliekol do kroja vytvorili otrhánske mamičky tanečný kruh, ktorý bol pozvánkou pre ďalšie tanečné páry na parket. Každý účastník akcie dostal

na občerstvenie od obce víno, zákusky a syrové korbáčiky. Počas celej akcie bol otvorený aj občerstvovací bufet pre tých, ktorí mali chuť na čapované pivo, alebo alko a nealko nápoje. Aj napriek tomu, že hodiarov strašil pri otvorení akcie dážď, všetci svorne pod prístreškom

prečkali. Po vyčasení pokračovalo hodové posedenie až do 20.00 h. Výborná hodová atmosféra a vytvorená nová tradícia sú tou najlepšou pozvánkou na budúcoročné hody do obce Otrhánky, ktorá pre svojich spoluobčanov realizuje zaujímavé kultúrno-spoločenské akcie počas celého roka.

Stanislav Vavro