Žiaci z Duklianskej v Osvienčime

0
1202

Po krásnych prázdninách sa naša škola opäť nadýchla. Ožila. Jej nová etapa začala 2. septembra slávnostným otvorením na školskom dvore. Veľa šťastia a úspechov v práci nám zaželali okrem nášho pána riaditeľa Mgr. Mariána Igaza aj pani primátorka PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná a zástupkyňa CVČ pani Petríková.

A potom sa to už všetko rozbehlo. Počas Envirodňa, ktorý prebiehal aj na našej škole pod záštitou Mesta Bánovce nad Bebravou žiaci prvého i druhého stupňa skrášlili našu školu zeleňou. Starší žiaci vysadili v areáli školy tuje a tí menší presádzali kvety. Okrem toho vytvorili tematickú nástenku, pracovali na rôznych projektoch, namaľovali krásne obrazy na asfaltovej ploche pred školou a od svojich vyučujúcich sa opäť veľa naučili o dôležitosti

ochrany našej modrej planéty. Vo štvrtok a v piatok 12. a 13. septembra absolvovali piataci adaptáciu so svojimi triednymi učiteľkami a pani psychologičkami z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Žiaci sa nielen medzi sebou lepšie spoznali, ale vytvorili aj zaujímavé práce, ktorými vyjadrili svoju osobnosť i záľuby. Takto strávené dopoludnie bolo nielen zábavné, ale i veľmi prínosné nielen pre žiakov, ale aj pre ich triedne

učiteľky. V aktivitách nezaostali ani starší žiaci. Dňa 26. septembra navštívili ôsmaci a deviataci smutne-známy koncentračný tábor Osvienčim v Poľsku. Po prehliadke oboch častí Auschwitz a Birkenau pokračovala exkurzia do kráľovského mesta Krakov. Prehliadka začala na nábreží rieky Visly pri povestnom drakovi, ktorý chŕlil oheň. Na hrade Wawel si prezreli všetky nádvoria, prešli Katedrálnou bazilikou sv. Stanislava a sv. Václava a hlavnou bránou

pokračovali do historického jadra mesta. Plní nových vedomostí a zážitkov všetci žiaci zvládli vedomostný test počas spiatočnej cesty v autobuse. Úspešní riešitelia boli náležite ocenení. Zvlášť sa určite potešili darčekovej poukážke, pri ktorej použití sa oslobodia od písania písomky z dejepisu. Naša škola nezaostáva ani v pomoci tým, ktorí ju naozaj potrebujú. V piatok 20. septembra sa v spolupráci so Žiackou školskou radou uskutočnila

zbierka – „Biela pastelka“. Jej výťažok pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom viesť plnohodnotný život. Žiačky deviateho ročníka zbierali dobrovoľný príspevok po triedach do prenosnej pokladničky a odmenili prispievateľov bielou pastelkou. Našej škole sa podarilo vyzbierať 156,34 €. Ďakujeme všetkým za finančnú pomoc! September bol teda pestrý nielen počasím, ale i aktivitami v našej škole. Čo pestré zažijeme v ďalších mesiacoch? Nechajme sa prekvapiť.

 

I. Mutňanská

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Predchádzajúci článokPROefekt team bilancuje
Ďalší článokPrípravka Spartaka U10 v Rakúsku úspešná
V regionálnych novinách TAJMS som zodpovedný za celú tímovú prácu redakcie. Píšem a pripravujem informačné články z bánovského regiónu, reportáže a rozhovory z terénu, firemné advertoriály, komentáre, stručné aktuality, ďalšie PR materiály, ktoré si zákazníci žiadajú.