Pomoc pri záchrane života a podpora aktívneho pohybu v obci Pravotice

0
1282

V novembri tohto roka zrealizovala obec Pravotice dva projekty na podporu zdravia a života obyvateľov.

Prvý projekt „Fitness stroje“ bol realizovaný s podporou nadácie SPP na futbalovom ihrisku Pravotice a vďaka tejto podpore vo výške 1.000 € a spoluúčasti obce vo výške 1.500 € boli zakúpené tri fitness stroje pre 5 cvičiacich osôb. Postupne sa bude obec snažiť rozšíriť toto ihrisko o ďalšie cvičebné prvky. Druhým projektom bol projekt získaný cez Nadáciu Allianz „Buďme pripravení zachrániť život – zakúpenie externého defibrilátora“. Nadácia Allianz poskytla obci dotáciu vo výške 1.500 €, spoluúčasť obce bola 564 €. Na budove OcÚ Pravotice je namontovaná skrinka s alarmom a PIN kódom, v ktorej je uložený defibrilátor.

Prístup k defibrilátoru je zabezpečený cez telefonickú linku OcÚ Pravotice alebo cez tiesňovú linku 112/155, ktorá má k dispozícii PIN a v prípade potreby ho volajúcemu poskytne. Zariadenie je teda dostupné všetkým občanom obce 24 hodín denne. Prístroj dokáže posúdiť srdcovú činnosť a adekvátne na ňu v spolupráci s obsluhou zareagovať udelením vhodného výboja. Má hlasovú navigáciu a zapína sa automaticky po jeho otvorení. Uvedomujeme si, že záchrana ľudského života sa nedá vyvážiť žiadnymi peniazmi. Nikdy nevieme, kedy môže takýto prístroj zachrániť život našim občanom alebo návštevníkom obce. Touto cestou ďakujeme za finančnú podporu nadácii SPP a nadácii Allianz, vďaka ktorej sme zvýšili kvalitu života našich občanov.

Mgr. Viera Graňačková
starostka obce Pravotice